Inspire Direktifi nedir?

INSPIRE direktifi ve 15 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çeşitli aşamalarda uygulamaları sürmekte olup tam olarak uygulanması 2019 yılında öngörülmektedir.

INSPIRE direktifi, Avrupa Birliği (AB) mekansal veri altyapısı oluşturmayı amaçlar. Böylelikle çevresel ve mekansal bilgilerin kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşımını sağlayıp bu bilgilere Avrupa çapında erişimini kolaylaştırır.

Avrupa Mekansal Veri Altyapısı sınır ötesi politikalar için yardımcıdır.

Direktif kapsamında dikkate alınan mekansal veriler kapsamlı olup güncel ve teknik anlamda çeşitlilikler içerir.

INSPIRE bir dizi ortak ilkelere dayanmaktadır:

-Veri sadece bir kez toplanmalı ve en etkili sürdürülebilir olduğu yerde korunmalıdır.

- Avrupa çapında farklı kaynaklardan mekansal bilgiyi kesintisiz olarak birleştirmek, kullanıcıların paylaşımları ve uygulamaları ile mümkün olacaktır.

-Belirli bir katman/ölçekte toplanan veri diger tüm katman/ölçeklerde paylasılabilmeli, arastırmalar için ayrıntılı olup stratejik amaçlar için genel özellikler içermelidir.

- İyi bir yönetim için gerekli olan her türlü coğrafi veriye kolaylıkla erişilebilmelidir.

- Hangi cografi bilgilere ulaşılabileceği, istenilen amacı karşılamak için nasıl kullanılacağı ve hangi şartlar altında elde edilebileceği ve yararlanılabilineceği bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilmelidir.

Önceki Sayfa