INSPIRE’ın Geçmişi

Avrupa Birliği tarafından INSPIRE ‘ın geliştirilmesi için ortaya koyulan süreç ,Avrupa politikaları için model oluşturan açıklık, katılım derecesi ve şeffaflık gibi unsurları içerir.

Üye Devlet’lerin önemli paydaşları önerilerin şekillendirlmesiyle ilişkilendirilmiştir.

Avrupa Birliği tarafından INSPIRE ‘ın geliştirilmesi için ortaya koyulan süreç ,Avrupa politikaları için model oluşturan açıklık, katılım derecesi ve şeffaflık gibi unsurları içerir.

Üye Devlet’lerin önemli paydaşları önerilerin şekillendirlmesiyle ilişkilendirilmiştir.

Eylül 2001’de INSPIRE veya E-ESDI Uzman grup Brüksel’de toplanmış olup ilk çalışmalar başlanmıştır.

INSPIRE Uzman grubu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Çevre Ajansı temsilcileri ile Üye Eyaletlerin çevresel ve coğrafi bilgi gruplarının görevlendirdiği kişilerden oluşmaktadır.

Kurumsal ve kurumsal olmayan üyeler de bu gruba davet edilmiştir.

Aralık 2001 yılında, ESDI Organizasyon ve E-ESDI Eylem Planı , Komisyon tarafından yayımlanmıştır.

2001 yılında Ortak Referans Veri ve Metaveri, Mimarlık ve Standartlar, Hukuki Yönleri ve Politikası, Finansman ve Uygulama Yapıları ve Çevre Tematik Kullanıcı İhtiyaçları ile ilgili pozisyon belgeleri yayımlanmıştır.

2003 yılı Mart ayında Komisyon, INSPIRE hakkında Çerçeve Direktifi önerisi üzerine açık bir istişare başlattı. AB Üye Devletleri ve katılımcı ülkelerden toplam 185 kurum ve bireyler, Internet üzerinden istişareye yanıt verdi.

2004 yılı Temmuz ayında, bir Direktif için INSPIRE Teklifi Komisyon tarafından kabul edilmiştir. Bu Avrupa’da çevre politikası ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı olacak Coğrafi Bilgi kullanımı için önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Bu süreç devam ederken, Nisan 2005′te yayınlanan INSPIRE Çalışma Programı, tanım ve Direktifin tutarlı bir uygulama için gerekli ayrıntılı Uygulama Kuralları hazırlığı için akıllıca bir yaklaşım belirlemiştir.

Resmi uzlaştırma süreci, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Komisyon arasında yoğun ve resmi olmayan görüşmeler sonrasında 21 Kasım 2006 tarihinde başladı. Son yönergesi Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından kabul edildi. Avrupa Topluluğu’nda Mekansal Bilgi (INSPIRE) için bir altyapı kurulması Avrupa Parlamentosu ve 14 Konseyi’nin Mart 2007 Direktifi 2007/2/EC 25 Nisan 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. INSPIRE Direktifi 15 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Önceki Sayfa