2002 yılında Wallström, Solbes ve Busquin, INSPIRE girişiminin geliştirilmesi hususundaki ilk adımlarını ENV, ESTAT ve JRC işbirliğinin geliştirilmesi için atma konusunda mütabakata vardılar.

Mutabakat zaptının kurulması , Komisyon tarafından öngörülen INSPIRE Direktifleri’nin önerileri ve uyum sürecinin etkili bir şekilde çalışması ve işleyişi için öngörülmüştür.

Komisyon önerisi Temmuz 2004′te kabul edilmiştir.

2006 yılında imzalanan ve güncellenen Mutabakat Zaptı, INSPIRE girişimi ile Çevre Genel Müdürlüğü, EUROSTAT ve JRC hizmetleri arasında devam eden işbirliği için temel oluşturmuştur.

Bu Mutabakat Zaptı, 2013 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecek düzenlemeler, işbirliği mekanizmaları çalışma, rol ve sorumluluklarını anlatır.

Bu direktifin uygulanması için önemli bir başarı faktörü de INSPIRE uygulama süreci boyunca uyum sağlamak için etkili ve verimli bir koordinasyon mekanizmalarının olduğu kadar, önde gelen hizmetlerin her biri için dayanıklı ve hassas görev ve sorumlulukların belirlenmesi olduğu, kabul edilmiştir.

Avrupa Komisyonu INSPIRE Takımı

INSPIRE takımı Çevre Genel Müdürlüğü (DG Environment), Eurostat ve Ortak Araştırma Merkezi (JRC) elemanlarından oluşur. Avrupa Komisyonu INSPIRE takımının rolü uygulama kurallarının geliştirilmesidir.

 • Çevre Genel Müdürlüğü (DG Environment)

 • Çevre Genel Müdürlüğü INSPIRE için genel bir yasama ve politika koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Mevzuatla ilgili eylemlerinin yürütülmesi ve bunların takibi Çevre Genel Müdürlüğü personelleri tarafından yapılır.

  Eurostat bu konularda destekleyici ve tavsiyeci olarak çalışır.

  INSPIRE’ın Çevresel Politikalar hususunda öncelikli olarak odaklanması ve Avrupa Çevre Ajansı ile bağlantısı sayesinde Çevre Genel Müdürlüğü, INSPIRE için çevre konusunu kapsayan politika koşullarını uygulama çerçevesi olarak belirlemektedir.

 • Eurostat

 • Eurostat, INSPIRE için genel uygulama koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Eurostat ve Ortak Araştırma Merkezi birlikte hareket ederek Ortak Araştırma Merkezi tarafından önerilen teknik yaklaşımları ve önerilen çözümleri dikkate alır ve Komisyon’un Coğrafi Bilgi servisler arası grubu ve Çevre Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen politika gereksinimlerine uygun olarak yapılandırılmış çalışma programını hazırlar.

  Direktifin kabulü doğrultusunda, Eurostat INSPIRE için uygulama ile ilgili sekreterya hizmetlerini sağlamaktadır.

 • Ortak Araştırma Komitesi(JRC)

 • Ortak Araştırma Merkezi, INSPIRE’ın genel teknik koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Bu merkez, INSPIRE teknik altyapısının ayakta kalmasını ve geliştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca Avrupa ile uluslararası araştırma grupları arasındaki ilişkinin güvenilir olmasını sağlamaktadır.

  INSPIRE Komitesi(IC)

  Uygulama esaslarının düzenleyici yapısı, bu esasları Komisyon’dan INSPIRE Komitesi’ne aktararak Üye Ülke Temsilciler Komitesi’ne sunmasını gerektirmektedir.

  INSPIRE Komitesi, Komisyona yardımcı olacak genel görevleri üstlenmektedir. Ayrıca komisyon tarafından sunulan taslak Uygulama Kuralları hakkında genel görüş bildirmektedir. Bu görüş oylama yoluyla belirlenmektedir.

  Üye Ülkeler Temas Noktası

  Her üye ülke genellikle INSPIRE ile ilgili olarak resmi makamlardan seçilmiş Komisyon’la iletişimden sorumlu bir temas noktası belirlemelidir.

  Bu temas noktasının görevi INSPIRE’in, ulusal mevzuat çalışmalarına aktarılmasının sonuçlarını sağlamaktır.

  Temas noktaları, INSPIRE’ın kendi ülkelerinde uygulanması hususunda düzenli bilgiyi sağlamakla ve üye ülke adına Komisyon’a rapor vermekle sorumludur.

  İlk Harekat Kabiliyeti Görev Gücü (IOC TF)

  İlk Harekat Kabiliyeti Görev Gücü (Initial Operating Capability Task Force (IOC TF)), Haziran 2009’da kurulmuştur. Amacı INSPIRE hizmetlerinin uygulanması için üye ülkelere destekçi olmak, onlara yardımda bulunmak ve Avrupa Komisyonu INSPIRE Jeoportalı’nın birlikte çalışabilirliğini temin etmektir.

  İlk Harekat Kabiliyeti Görev Gücü, tüm üye ülkelerin ulusal ve mekânsal veri altyapısı mimarisinin tasarımından ve hizmet uygulanmalarından sorumlu temsilcilerinden oluşur.

  İlk Harekat Kabiliyeti Görev Gücü’nün öncelikli sorumluluğu INSPIRE hizmetlerinin keşif ve görüntülemesidir.
  Önceki Sayfa