Önemli Tarihler Gelişmeler/Olaylar

15.Mayıs.2007- INSPIRE Direktifinin Yürürlüğe Girmesi

15.Ağustos.2007- INSPIRE Komitesinin Kurulması

14. Mayıs .2008 – INSPIRE Uygulama Kuralları (IR) Komitesine, metaverinin oluşturulması ve güncellenmesine yönelik görüşlerin bildirilmesi

03. Aralık.2008 INSPIRE Metaveri Yönetmeliğinin Kabulü

19. Aralık.2008 INSPIRE Uygulama Kuralları Komitesine izleme ve raporlama konusundaki görüşlerin bildirilmesi

19. Aralık.2008 INSPIRE Uygulama Kuralları Komitesine keşif ve görüntüleme hizmetleri konusundaki görüşlerin bildirilmesi

24.Aralık.2008 INSPIRE Metaveri Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi

15.Mayıs.2009 Direktif koşullarının üye ülkelerce yürürlüğe konulması

05. Haziran.2009 INSPIRE Uygulama Kuralları Komitesine , AB Topluluğu kurum ve kuruluşlarının mekânsal veri set ve hizmetlerine ulaşım haklarının yönetilmesine ilişkin görüşlerin bildirilmesi

05.Haziran.2009 INSPIRE izleme ve raporlama çalışmasıyla ilgili Komisyon Kararı’nın Kabulü

19.Ekim.2009 Ağ Hizmetlerine ilişkin (Keşif ve Görüntüleme) INSPIRE Yönetmeliğinin Onaylanması

14. Aralık.2009 INSPIRE Uygulama Kuralları Komitesine, dönüştürme hizmetlerine ilişkin görüşlerin bildirilmesi

14. Aralık.2009 INSPIRE Uygulama Kuralları Komitesine indirme(yükleme) hizmetlerine ilişkin görüşlerin bildirilmesi

14.Aralık.2009 INSPIRE Uygulama Kuralları Komitesine mekânsal veri gruplarının birlikte çalışabilirliği ve Ek 1de yer alan mekânsal veri temalarına ilişkin hizmetlere yönelik görüşlerin bildirilmesi

29.Mart.2010 Üye ülkelerin mekânsal veri grup ve hizmetlerine uyumlandırma koşulları altında AB kurum ve kuruluşlarının erişimine yönelik yönetmeliğin onaylanması

19.Nisan.2010 Üye ülkelerin mekânsal veri grup ve hizmetlerine uyumlandırma koşulları altında AB kurum ve kuruluşlarının erişimine yönelik yönetmeliğin yürürlüğe girmesi

Haziran 2010 INSPIRE , Mevzuat Değişiklik Komitesine, mekânsal veri grupları ile Ek 1de yer alan kod listesindeki mekânsal veri tema hizmetlerinin birlikte çalışabilirliğine ilişkin yönetmelikle ilgili görüşlerin bildirilmesi

15.Aralık.2010 EC 976/2009 nolu (ağdan) yükleme hizmetleri ile dönüştürme hizmetlerine ilişkin yönetmelik değişikliğinin onaylanması

Aralık 2010 Ek 1de yer alan kod listesindeki mekânsal veri tema hizmetlerinin birlikte çalışılabilirliğine ilişkin INSPIRE Yönetmelik değişikliğinin onaylanması

Aralık 2010 Mekânsal veri grupları ile Ek 1de yer alan mekânsal veri tema hizmetlerinin birlikte çalışılabilirliğine ilişkin INSPIRE yönetmeliğinin onaylanması

Mayıs 2012 INSPIRE Uygulama Kuralları Komitesine, Ek 2 ve 3te yer alan mekânsal veri temalarına yönelik hizmetler ile mekânsal veri gruplarının birlikte çalışabilirliğine ilişkin görüşlerin bildirilmesi

Haziran 2012 INSPIRE Uygulama Kuralları Komitesine, başvurulan mekânsal veri hizmetlerine uygunluk veren hizmetlere ilişkin görüşlerin bildirilmesi

UYGULAMALAR

15.Mayıs.2010 İzleme ve raporlama hakkındaki hükümlerin uygulanması

03.Aralık.2010 Ek 1 ve 2de yer alan mekânsal veri grup ve hizmetlerine ilişkin metaverilerin hazır hale gelmesi

30.Haziran.2011 AB Genelinde Komisyon bir jeoportal kuracak ve işletecektir.

19.Ekim.2011 Üye ülkelerin mekânsal veri grup ve hizmetlerine yeni düzenlemeler için uyumlandırma koşulları altında AB kurum ve kuruluşlarının erişimine yönelik yönetmeliğin uygulanması

09.Kasım.2011 Keşif ve görüntüleme hizmetlerinin kullanıma hazır hale gelmesi

Haziran 2012 Ek 1de yer alan yeni derlenmiş ve geniş bir alanda yeniden yapılandırılmış veri gruplarının hazır hale gelmesi

Aralık 2012 Dönüştürme hizmetlerinin kullanıma hazır hale gelmesi

Aralık 2012 Yükleme hizmetlerinin kullanıma hazır hale getirilmesi

19.Nisan.2013 Üye ülkelerin mekânsal veri grup ve hizmetlerine mevcut düzenlemeler için uyumlandırma koşulları altında AB kurum ve kuruluşlarının erişimlerine yönelik yönetmeliğin uygulanması

03.Aralık.2013 Ek 2de yer alan mekânsal verilere ilişkin metaverilerin hazır hale getirilmesi

Aralık 2014 Ek 2 ve 3te yer alan yeni derlenmiş ve kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmış veri gruplarının hazır hale gelmesi

Haziran 2017 Ek 1 için uygulama Kurallarına uygun Ek 1de yer alan diğer mekânsal veri gruplarının kullanıma hazır hale gelmesi

30.Mayıs.2019 Ek 2 ve 3 için uygulama kurallarına uygun Ek 2 ve 3deki diğer mekânsal veri gruplarının kullanıma uygun hale gelmesi
Önceki Sayfa