Uygulama Kuralları

Direktif, üye ülkelerin mekansal veri altyapısının topluluk içinde sınırdan bağımsız kullanıma uygun olmasını sağlamak amacıyla, bir takım alanlarda Uygulama Esası getirmiştir. Bu alanlar şunlardır:

- Metaveri

- Veri Ayrılması

- Ağ Hizmetleri

- Veri ve Hizmet paylaşımı

- İzleme ve Raporlama

Uygulama Kuralları, Komisyon Kararları ve Yönetmelikler olarak kabul edilir ve bütünüyle bağlayıcıdır.

Komisyon, Komisyon temsilcisi başkanlığında Üye Devletlerin temsilcilerinden oluşan bir düzenleyici kurul tarafından bu tür kuralların kabul edilmesi sürecinde yardımcı olur.(Komitoloji)

Taslak Çalisma Gruplari

Taslak Çalışma Grupları, Metaveri, Verilerin Ayrılması, Ağ Hizmetleri, Veri ve Hizmet Paylaşımı, İzleme ve Raporlama alanlarında uygulama esaslarının oluşturulması sürecini oluşturmak üzere Mekânsal Veri İlgi Toplulukları ve Yasal Olarak Görevlendirilmiş Organizasyonlar tarafından önerilen uzmanlar ile Komisyon tarafından seçilen uzmanlar grubunu içermektedir.

Bu gruplar, 9 Mart 2005 tarihinde yayınlanan INSPIRE ile ilgili oluşturulmuş ve bununla birlikte Taslak Çalışma Grupları’nın ihtiyaçları doğrultusundaki değişim ve uzmanların katılıma devamına göre yenilenerek gelişim göstermiştir.

Taslak Çalışma Grupları’nın görevi, konu hakkında referans materyali analiz etmek ve bunları gözden geçirmek,INSPIRE Uygulama Esasları’nın taslağını oluşturmak ve teknik konularda Konsolidasyon Grubu’na tavsiyede bulunmaktır.
Önceki Sayfa