Mekansal Veri İlgi Topluluğu (SDIC)

Mekânsal Veri İlgi Topluluğu, mekansal veri yönetimi kaynaklarının daha iyi kullanımı, mekânsal bilgi hizmetlerinin işletimi ve geliştirilmesi amaçlar. Ayrıca mekânsal veri kullanıcılarının, üreticilerinin ve dönüştürücülerinin, teknik yetkinliği, finansal kaynak ve politikalarını bir arada kullanmayı hedefler. Topluluk çalışmaları, mekânsal veri ve mekânsal veri hizmetlerine olan ilgiyi yönlendirir.

Çevresel izleme, raporlama ve çevresel yönetim için uygulama ve hizmet geliştirme, topluluğun temel işlevleri arasında yer alır.

Topluluk, yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa Birliği gelişme alanlarında çevresel görevlerin yerine getirilmesinde ve ihtiyaç duyulan mekansal verileri en iyi bilen yerde bulunmaktadır.

Mekânsal Veri İlgi Topluluğu’nun işlevi, paydaşların aşağıda yer alan görevlerden bir yada daha fazlasına katılımının sağlanmaktır:

Gelişmeler hakkında bilgi vermek,

INSPIRE ürünlerini incelemek,

Uzman önermek,

Kaynak malzemeleri bulmak, sunmak ve/veya teknik özellikleri içeren taslak çalışmalarını kontrol etmek

Yasal Yetkili Örgütler (LMO)

Yasal Yetkili Örgütler, ulusal,bölgesel ve mekansal veri altyapısının bazı kısımlarını kurma ve çalıştırma yetkisine sahiptir. Bu örgütler, INSPIRE’ın belli bölümlerine katkıda bulunabilecek üye ülkelerin kamu, kurum, kuruluş ve örgütlerinden oluşturulmaktadır.

INSPIRE bölümleri, INSPIRE tarafından hedeflenen, teknik, politik ve örgütlenme yapısıyla ilgili tüm çalışma alanlarını içerir.

Yasal Yetkili Örgütler aşağıda belirtilen görevlerin bir yada birden fazlasını üstlenebilirler:

-Bilgi vermek

-INSPIRE yayınlarını gözden geçirmek

-Uzman önermek

-Kaynak malzeme ve kaynakçaları tanıtmak

-Teknik özelliklere ilişkin taslak çalışmaların denemesini yapmak.

Yasal Yetkili Örgütlere üyelik her zaman mümkündür.

Taslak Çalışma Grupları (DT)

Taslak Çalışma Grupları, Metaveri, Verilerin Ayrılması, Ağ Hizmetleri, Veri ve Hizmet Paylaşımı, İzleme ve Raporlama alanlarında uygulama esaslarının oluşturulması sürecine katılmaktadırlar. Mekânsal Veri İlgi Toplulukları ve Yasal Yetkili Örgütler tarafından önerilen uzmanlar ile INSPIRE Takımı (CT) tarafından seçilen uzmanlardan oluşurlar. Sözkonusu uzmanlar, 9 Mart 2005 tarihinde yayımlanan INSPIRE çağrısına dayalı olarak belirlenmiş ve buna dayalı olarak Taslak Çalışma Grupları’nın ihtiyaçlarındaki değişim ve uzmanların katılımcılığına göre yenilenerek gelişim göstermektedir.

Taslak Çalışma Gruplarının rolü aşağıdaki gibidir:

-Kendi konularında sağlanılan kaynak malzemeleri analiz etmek ve gözden geçirmek,

-Taslak INSPIRE Uygulama Esasları’nı oluşturmak ve teknik konulardaki kararsızlıklarda Konsolidasyon Grubu’na tavsiyede bulunmaktır.

Tematik Çalışma Grubu (TWG)

Tematik Çalışma Grubu, INSPIRE Direktifi Ek-1in kapsadığı temalara yönelik teknik özellikler için taslak çalışmalara yardımcı olmak üzere kurulmuştur. Tematik Çalışma Grubu, Direktifte yer alan mekânsal veri temalarındaki uzman kişilerden oluşturulmuştur.

Uzmanların yetenek ve deneyimleri, birlikte çalışabilirlik ilkesiyle uyumlu ve uygulanabildiği mekânsal veri set ve hizmetlerinin uyumluluğu için farklı uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel girişimlerin gözden geçirilmesi, dikkate alınması, düzenli olarak standartlaştırılması ve uyumluluğunu sağlamaktır.

Önceki Sayfa