20-Mayıs-2011 INSPIRE EK II ve III veri özellikleri test etmek için kayıt hala açık

14-Nisan-2011 Mekansal Veri Hizmetleri Önerileri INSPIRE Anketi

08-Nisan-2011 INSPIRE Ek II Ve III Testi İçin Verileri Özellikleri İle İlgili Katılımcılar Arama

30-Mar-2011 Ek II ve III Detaylı Uygulanan Kural Geliştirme Takvimi

30-Mar-2011 INSPIRE Keşfi ve Profil Hizmetleri için geliştirilen Teknik Klavuz Belgeleri’nin Erişilebilirliği

01-Mar-2011 Tematik Çalışma Grupları için Arama

Önceki Sayfa