2011 CBS Zirvesi Ekim ayında İstanbulda

2011 CBS Zirvesi Ekim ayında İstanbulda

Bugün, bilindiği üzere Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS-GIS) coğrafi bilginin toplanmasında, birleştirilmesinde, analizinde ve dağıtımında büyük rol oynamaktadır. Kamu Kuruluşları, yerel kominiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, akademik çevre ve bireysel kullanımlar gibi çok geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap edebilen Coğrafi Bilgi Sistemleri, geçmişten günümüze süregelen konuma dayalı bir çok alanda yaşanan problemleri çözmeyi hedeflemektedir. Bakanlığımız, Coğrafi Bilgi Sistemlerinde yaşanan gelişmelerin inceleneceği Dünya CBS Zirvesi’ne destek vermektedir. Zirve ile ilgili detaylı bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Zirve ile ilgili detaylı bilgiyi buradan alabilirsiniz.