Inspire Directive nedir?

INSPIRE direktifi ile ilgili gelişmeler Avrupa’da Mayıs 2007’den itibaren başlamıştır.

Bu direktif, çevre ile ilgili bilgi ve politikaları içermekte olup topluma ve mekana duyarlı veri altyapısı sunar.

INSPIRE, Avrupa Birliği’ne üye 27 eyalet tarafından kurulan ve yürütülen mekansal veritabanına dayanır.

Direktif, teknik uygulama kuralları ile belirlenmiş temel bileşenleri ile, çevresel uygulamalar için gereken 34 mekansal veri temasını ele almaktadır.

INSPIRE “bölgesel” yaklaşımın iyi bir örneğini oluşturmaktadır.

Avrupa Topluluğu’nda Mekansal Bilgi (INSPIRE) için bir altyapı kurulması Avrupa Parlamentosu ve 14 Konseyi’nin Mart 2007 Direktifi 2007/2/EC 25 Nisan 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

INSPIRE Direktifi 15 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Üye eyaletlerin mekansal veri tabanları toplum ve sınır ötesi bağlamlarında uyumlu ve kullanışlı olmalıdır.

Direktif, Metadata, Data teknikleri, Ağ Hizmetleri, Veri ve Hizmet Paylaşımı ve İzleme ve Raporlama yaygın Uygulama Kuralları’nın belirlenen bölgelerde uygulanmasını gerektirir.

Uygulama Kuralları, Komisyon Kararları veya Yönetmelik olarak kabul edilir ve bütünüyle bağlayıcıdır.

Komisyon, Üye Devletlerin temsilcilerinden oluşan düzenleyici bir kurul tarafından bu tür kuralların kabul edilmesi sürecinde yardımcı olur ve (bu Komitoloji prosedürü olarak bilinir) bu komisyona Komisyon’un bir temsilcisi başkanlık eder.

Inspire Direktifi Nedir ?
INSPIRE’ın Geçmişi
Aktörler
INSPIRE Yol Haritası
Uygulama Kuralları
Mekansal Veri Servisleri
Paydaşlar
Haberler
Etkinlikler
Ulusal Program (INSPIRE Direktifi)