Kuruluş ve Mevzuat

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü 01/10/2007 tarih ve 19 sayılı Bakanlık Oluru ile kurulmuş ve görev tanımı yapılmıştır. Şube Müdürlüğümüz Bakanlığımızın CBS çalışmalarının koordinasyonu, veri entegrasyonu, uzaktan algılama çalışmaları başta olmak üzere bir çok alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

20/06/2008 tarih ve 2008/7 sayılı genelge ile Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında yürütülmekte olan CBS uygulamalarının etkin olarak kullanılması ve sağlıklı veri akışının sağlanması hedeflenmiştir.

- Kuruluş Oluru
- Coğrafi Bilgi Sistemleri Genelgesi
- Ulusal Program (INSPIRE Direktifi)