Şube Müdürlüğümüzce yürütülen projeler;

  • Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Oluşturulması
  • Corine 2006 Projesi ve Uzaktan Algılama Çalışmaları
  • Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimi Çalışmaları
  • İnspire Direktifinin Ülkemize Uyarlanması
  • Ava Yasak Sahaların İzlenmesi
  • CAS Uygulaması

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şubesince Destek Verilen Projeler;

  • Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir
  • Kaynak Yönetimi Projesi


Bakanlığımız’da Yürütülen CBS Projeleri