Türkiye’nin ilk GEOPORTAL’ı açıldı!

Coğrafi Veri Portalı, coğrafi verisetleri ve veri servislerini oluşturan veri üreticileri, coğrafi veri ve servisleri yayımlayan servis sağlayıcılar ve mekansal veriye ihtiyaç duyan kullanıcılar arasında basit, hızlı ve verimli bir etkileşim alanı sağlar.

Bu uygulama T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bünyesinde yer alan ilgili birimlerin fiziksel olarak farklı ortamlarda bulunan coğrafi verilerinin ve coğrafi veriye ait metaveri bilgilerinin INSPIRE ve ISO standartlarına uygun olarak, ortak bir altyapı üzerinden kullanıcılara sunulmasıdır.INSPIRE direktifine göre konumsal portalın yani geoportalın sahip olduğu fonksiyonları şöle sıralayabilirz:

  • Coğrafi bilgi kaynaklarının yayınlanması ve aranması
  • Konumsal bilginin içeriğinin sorgulanması ve görüntülenmesi
  • Kullanıcı gereksinimlerine göre konumsal verinin analiz edilmesi
  • Sunulan analiz fonksiyonlarının yetersiz olması durumunda verinin istemci tarafında işlenmesini sağlamak için konumsal verinin dağıtılması
  • Portal kaynaklarına erişim için kullanıcıların yetkilendirilmesi
  • Portal uygulamalarının kişiselleştirilebilmesi

Bu fonksiyonların hepsi bu sistemde mümkün kılınmıştır.