Bakanlığımız CBS Temaları

İdari

Türkiye İdari Sınır ve Merkezleri


Türkiye İdari sınır ve merkezlerinden oluşan bu veri seti, Ülke Sınırları, Coğrafi Bölgeler, İller ve İlçeler gibi bir çok sınırın (alan verisi) yanısıra, İl Plaka Kodları, İl, İlçe ve Köy merkezlerini de içerisinde barındırmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Ulaştırma

Ulaştırma


Türkiye Ulaşım veri seti Karayolları, Kıyı Tesisleri bilgilerini içeren veri setidir. Aynı zamanda Havalimanları ile Demiryolları’nı harita üzerinde görüntüleme olanağı sunmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Su

Su


Türkiye Su veri seti su yapılandırmaları ve su kaynakları bilgilerini içeren bir katmandır. Su veri setinde yapılandırma ve su kaynaklarının dışında DSİ birimleri ile ilgili katmanlara da ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Orman

Orman


Türkiye Orman veri setinde Orman Genel Müdürlüğü (OGM) İdari Yapılanması yanında Orman Yolları ve Orman Kullanımı’na dair bilgilere de harita uygulaması üzerinden erişilebilmektedir. Detaylı bilgi için
tıklayınız.

 

Ağaçlandırma

Ağaçlandırma


Türkiye Ağaçlandırma veri seti Seferberlik ve Fidanlık katman bilgilerini içermekte olup AGM çalışmalarını harita üzerinde görüntüleyip, ayrıntılı olarak veri erişimini sağlayabilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Havza Koruma

Havza Koruma


Türkiye Havza Koruma veri seti bünyesinde arıtma tesisleri ile yerleşim merkezlerini bulundurmaktadır. Harita üzerinde görüntüleyip ulaşabileceğiniz katman verileri arasında, çeşitli arıtma tesislerinin yanında Katı Atık Depolama Alanları ve İlçeler Birlik Sınırları da yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Meteoroloji

Meteoroloji


Türkiye Meteoroloji veri seti bakanlığımızın bir diğer CBS temasını oluşturmaktadır. Bu veri setinde bulunan katmanlar Meteoroloji İstasyonları’nı harita üzerinde görüntülemesinin yanında çeşitli Klimatolojik değerlerini de görüntüleme imkanı sunmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Çevre Gözlem

Çevre Gözlem


Türkiye Çevre Gözlem İstasyonları veri setinde Hava Kirliliği ve Yüzme Suyu ölçüm istasyonları bulunmaktadır. Ayrıca EİE, DMİ ve DSİ kurumlarının istasyonlarının detaylı bilgilerine, yine harita üzerinden erişilebilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Korunan Alan

Korunan Alanlar


Türkiye Korunan Alanlar veri setinde, korunan alanlar dışında Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları, Sit Alanları ve Mesire Alanları gibi katmanlar da bulunmaktadır. Ayrıca Milli Parklar ve Tabiat Parkları katmanları da bu veri setinde yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Yaban Hayatı

Yaban Hayatı


Türkiye Yaban Hayatı ile ilgili katmanlar bulunduran bu veri setinde Özel Avlaklar ve Ava Yasak Alanlar harita üzerinde görüntülenebilmektedir. Bakanlığımızın Yaban Hayatı CBS teması ile bu katmanlar hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşılabilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Oşinografi

Oşinografi


Türkiye Oşinografi veri seti, harita üzerinde dünya sularının derinliği hakkında bilgiyi sunmaktadır. Ayrıca Türkiye oşinografyası hakkında da detaylı verilere ulaşılabilmektedir. Oşinografi katmanları 7000-2000 metre arasındaki derinlikleri göstermektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İndeksler

İndeksler


Türkiye İndeksler veri setinin katmanları 500K ve 005K arasındaki Pafta İndeksleridir. Yine harita üzerinde gösterilen bu CBS temasında, haritaya yaklaştıkça daha küçük paftaları net bir şekilde görüntüleme imkanı bulunmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 
 

Bakanlığımız CBS Projeleri

Korunan Alanlar

Korunan Alanlar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Coğrafi Verileri’ni bünyesinde barındıran bu proje ile tüm korunan alanlar ve korunan alanların zaman içerisindeki değişimlerini ile ilgili çalışmaların takip edilmesi mümkündür. Detaylı bilgi için tıklayınız.


 

Arazi Örtüsü

Arazi Örtüsü

Avrupa Çevre Ajansı kriterlerine göre uydu görüntüleri kullanılarak çevre koruma amaçlı, çevrenin izlenmesine yönelik, arazi örtüsü/arazi kullanımındaki değişikliklerin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla tespit edilerek arazi kullanım haritalarının oluşturulması bu projenin temel amacıdır. Detaylı bilgi için tıklayınız.


 

Orman Bilgi Sistemi

Orman Bilgi Sistemi

Orman Bilgi Sistemleri projesi,Türkiye’nin orman varlığını coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak gözlemleyen ve kontrolünü sağlayan bir bilgi sistemidir. Detaylı bilgi için tıklayınız.


 

Meteoroloji Veritabanı

Meteoroloji Veritabanı

Bakanlığımızca hazırlanan bu veritabanı projesinde Türkiye’nin meteorolojiyle ilgili tüm verilerinin depolanması, değerlendirilmesi ve sunulması amaçlanmaktadır. Meteoroloji Veritabanı projesi coğrafi bilgi sistemleri bazlı bir çalışmadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.


 

Nuh’un Gemisi

Nuh’un Gemisi

Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı; internet tabanlı, kamoyuna açık, üyelerinin kendilerine özgü sınırlı haklarla verilere erişebildiği, ülkemiz biyolojik çeşitliliğin izlenmesi için türler, habitatlar ve alanlar özelinde sorgulama yapabilen bir veri tabanıdır. Detaylı bilgi için tıklayınız.


 

Yaban Hayatı

Yaban Hayatı

Avlanmaya açık ve kapalı alanların CBS uygulamaları ile belirlenmesi projesi kapsamında, her il kendisine ait avlak alanların veri girişini gerçekleştirecektir.Yaban Hayatı projesi sayesinde, avlakların durumlarının gözlenmesi ve kontrolü sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.


 

Ağaçlandırma Veritabanı

Ağaçlandırma Veritabanı

Türkiye’de daha öncesinde ormanlık olan alanların yeniden ağaçlandırılması,canlandırılması ya da daha öncesinde ormanlık olmayan arazilerin sıfırdan ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili tüm verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve paylaşımına yönelik bir CBS projesidir. Detaylı bilgi için tıklayınız.


 

Su Veritabanı

Su Veritabanı

Türkiye’nin tüm yeraltı ve yüzey su kaynaklarından toplanan su ile ilgili bütün verilerin coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla depolanmasını ve paylaşılmasını hedefleyen bir CBS projesidir. Detaylı bilgi için tıklayınız.


 

INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE projesinin amaçları coğrafi ve konumsal bilgilerin, altyapılarıyla birlikte kolaylıkla depolanması, herkes tarafından rahatça erişilebilmesi, paylaşılması ve en etikili şekilde kullanılabilmesidir. Uydu görüntülerinden, birçok coğrafi veriyi bir havuzda toplamak ve iyileştirmek de uygulamalar arasındadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.